Kaks korda aastas on Saaremaa rändlindude pika teekonna üheks peatumispaigaks. Nii kevadel kui sügisel käib rannikul ja merel mitmekesine linnuelu. Pesitsusajal on kõige linnurikkamad just Saaremaa lõuna- ja lääneranniku madalad lahed. Pesitsevate lindude ohutuks jälgimiseks on Kuressaare lähiümbrusesse ja mitmele poole üle Saaremaa ehitatud linnuvaatlustornid.