Saaremaa loomarikkad metsad meelitavad rohkesti kohale jahimehi, sest suurulukitest jookseb siin karjade kaupa ringi põtru, metskitsi, hirvi ja metssigu. Eriti ihaldusväärseks on jahimeeste jaoks punahirv oma suurte sarvedega, sest Saaremaal ja Hiiumaal liigub neid kõige enam. Metsseajahti saab väikeste mööndustega pidada aastaringselt.

Keda ja millal jahtida tohib? // Graafik: Eesti Jahimeeste Selts